Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Jublene mennesker

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

Kriteriene for kåring av vinnerne

Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangfold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier, samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet. Fullstendig oversikt over tildelingskriteriene finner du her.

Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen 2023.

Regionale priser på flere virksomhetsnivå

Det skal utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, én for små virksomheter og én for mellomstore og store virksomheter, fordelt på tre regioner:

  • Region Nord- og Midt-Norge: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Region Vest- og Sør-Norge: Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark
  • Region Øst-Norge: Innlandet, Viken og Oslo

Det skal kåres to vinnere (én fra hver kategori) i hver region. I alt seks regionale vinnere. De regionale prisene deles ut høsten 2022. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Små virksomheter: opp til 19 årsverk.

Mellomstore og store virksomheter: 20 eller flere årsverk.

Nasjonale priser

Det skal tildeles én nasjonal pris per virksomhetskategori (én for små virksomheter og én for mellomstore og store virksomheter). De nasjonale prisene deles ut av statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet på IMDis mangfoldskonferanse den 29. november på Radisson Plaza Hotel i Oslo.

Foreslå kandidater.

Organisering og sammensetting av de regionale juryene

Regionale juryer skal stå for utvelgelsen av de regionale vinnerne. Juryene består hovedsakelig av representanter fra fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, representanter fra næringsråd/ næringsforening samt relevante lokale aktører.

Organisering og sammensetting av den nasjonale juryen

Den nasjonale juryen vil blant annet bestå av hovedsammenslutningene for partene i arbeidslivet samt nasjonale aktører innen arbeidslivet.