Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Jublene mennesker

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

Kriteriene for kåring av vinnerne

Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet. Fullstendig oversikt over tildelingskriteriene finner du her.

Regionale priser på flere virksomhetsnivå

Det skal utdeles regionale priser på to virksomhetsnivåer, én for små virksomheter og én for mellomstore og store og virksomheter, fordelt på seks regioner (Vest, Øst, Midt-Norge, Nord, Sør og Oslo). Det skal kåres to vinnere (én fra små, og én fra mellomstore og store virksomheter) per fylke, i alt 22 regionale vinnere. De regionale prisene deles ut i løpet av august måned. De regionale vinnerne vil så gå videre i konkurransen om å vinne de nasjonale prisene.

Små virksomheter: opp til 19 ansatte.

Mellomstore og store virksomheter: 20 eller flere ansatte.

Nasjonale priser

Det skal tildeles tre nasjonale priser per virksomhetsnivå (tre for små virksomheter og tre for mellomstore og store virksomheter) inndelt i gull, sølv og bronse, og en nasjonal hovedpris til en av de to gullvinnerne. Til sammen syv priser. De nasjonale prisene deles ut på IMDis årskonferanse den 19. november.

Organisering og sammensetting av de regionale juryene

Regionale juryer skal stå for utvelgelsen av de regionale vinnerne. Juryene består hovedsakelig av representanter fra fylkeskommunene, partene i arbeidslivet, representanter fra næringsråd/ næringsforening samt relevante lokale aktører.

Organisering og sammensetting av den nasjonale juryen

Den nasjonale juryen vil blant annet bestå av hovedsammenslutningene for partene i arbeidslivet samt nasjonale aktører innen arbeidslivet.

  • Region Nord; Troms og Finnmark, og Nordland.
  • Region Midt-Norge; Møre og Romsdal, og Trøndelag
  • Region Vest; Vestlandet og Rogaland
  • Region Øst;  Viken og Innlandet
  • Region Sør; Agder og Vestfold og Telemark
  • Region Oslo; Oslo


Arild Karlsbakk

Seniorrådgiver

Bosettings– og kvalifiseringsavdelingen

aka@imdi.no +47 932 22 225

Morten Sonniks

Seniorrådgiver

Bosettings– og kvalifiseringsavdelingen

moso@imdi.no +47 902 41 523