Vinnere av Mangfoldsprisens nasjonale priser 2023

Norsk barnebokinstitutt ble tildelt den nasjonale mangfoldsprisen i kategorien små virksomheter, og Strawberry AS fikk prisen i kategorien mellomstore og store virksomheter Prisene ble delt ut av statssekretær i Arbeids -og inkluderingsdepartementet (AID), Kjetil Vevle, under IMDis årlige mangfoldskonferanse den 29. november.

Det var en fullsatt sal på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo som kunne se to stolte vinnere motta Mangfoldsprisens nasjonale priser. Statssekretæren sa at det finnes mange virksomheter i norsk arbeidsliv, både private og offentlige, som tør å ansette folk på tvers av bakgrunn, språk og nasjonalitet. Virksomheter som har gått fra å tenke «hvordan får vi flere søkere som passer inn hos oss» til heller å tenke «hvordan sørger vi for at alle kan se for seg å jobbe hos oss»?

-Det er disse virksomhetene Mangfoldsprisen skal hedre og løfte frem her i dag. Virksomheter som verdsetter og nyttiggjør seg av innvandreres kompetanse. Arbeidsgivere som ser menneskers ulike egenskaper og bakgrunner som en styrke og mulighet, mer enn en risiko, sa Vevle.

Positive ringvirkninger

Norsk barnebokinstitutt, som vant prisen i kategorien små virksomheter er et nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur i Norge. Mandatet deres baserer seg på utdanning av barne- og ungdomsbokforfattere og formidlere, forskning og kunnskapsformidling både ut mot lesefeltet og samfunnet generelt.

Om vinneren av prisen vektla juryen deres målrettede og systematiske arbeid for å styrke det etniske mangfoldet i sin virksomhet, som blant annet en egen mangfoldstrategi. Videre mente juryen at de ansattes kompetanse brukes til å utvikle og forbedre tjenestene og at virksomheten jobber aktivt for å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Det at virksomheten også profilerer mangfoldets verdi innen en viktig bransje, ikke bare internt, men også ut i resten av samfunnet var noe juryen også vektla. Norsk barnebokinstitutt fikk ifølge juryen også prisen fordi de inspirerer sine målgrupper til å tenke større og bruke seg selv og sine historier. En vinner som gjennom sin innsats bidrar til positive ringvirkninger for integrering i samfunnet og for mangfold i arbeidslivet. 

Systematisk arbeid

Vinneren av kategorien mellomstore og store virksomheter, Strawberry AS, er en hotellkjede med over 220 hoteller i Norge og utlandet.

 Vinneren er en stor virksomhet som allerede har oppnådd høyt mangfold blant ansatte og blant ledere i sin virksomhet gjennom systematisk og lederforankret arbeid over tid, ifølge juryens begrunnelse. Videre mener juryen at virksomheten har systemer for å finne og løfte frem talenter blant ansatte og de kan vise til mange gode eksempler på mangfolds- og inkluderingsarbeid. De kan vise til systemer for hvordan de ansatte kan komme med innspill og ideer til både produktutvikling og til forbedring av arbeidsmiljøet. I tillegg har virksomheten inkludert kompetanse i mangfoldsledelse i sitt lederprogram som alle ledere gjennomgår. Juryen mener derfor at vinneren er en virksomhet som har lagt ned et betydelig systematisk arbeid som kan være inspirasjon til andre store arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor.

De andre nominerte til årets pris var i kategorien små virksomheter: VSK Fiskeredskaper fra Vannareid og Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) i Kristiansand. I kategorien mellomstore/store virksomheter var det: Clarion Hotel The Edge i Tromsø og Bergens Tidende.