Verdige vinnere i nord

Hotellet Clarion Hotel The Edge i Tromsø og VSK Fiskeredskaper AS fra Vannareid har mottatt den regionale Mangfoldsprisen 2023 innen hver sin kategori. Deres engasjement og systematiske arbeid med mangfold imponerte juryen.

Clarion Hotel The Edge i Tromsø vant kategorien «mellomstore og store virksomheter» i Region Nord og Midt-Norge. De mottok prisen for å ha jobbet jobbet systematisk og helhetlig for mangfold og inkludering. Mer enn 60 prosent av de ansatte ved hotellet har innvandrerbakgrunn og 14 av 26 ledere på ulike nivåer har innvandrerbakgrunn. Juryen mener blant annet at virksomheten tilpasser seg de ansattes språknivå slik at alle blir inkludert. Derfor er arbeidsspråket engelsk. De ansatte ved hotellet får samtidig tilbud om norskkurs samt språk- og arbeidspraksis. Dette skjer blant annet i samarbeid med NAV.

Trygt arbeidsmiljø

VSK Fiskeredskaper AS vant kategorien «små virksomheter» i Region nord- og Midt-Norge. Virksomheten har imponert juryen med deres engasjement for sine ansatte og for at de skal trives på arbeidsplassen og i fritiden. Blant totalt 18 ansatte i virksomheten har 10 innvandrerbakgrunn og to av lederne har også innvandrerbakgrunn. Juryen vektla at ledelsen bryr seg om sine ansatte og arbeider bevisst for et åpent og trygt arbeidsmiljø ved blant annet å gjennomfører ulike sosiale ulike arrangementer som sammenkomster og studieturer.

Glade ansatte ved VSK Fiskeredskaper AS etter å ha vunnet Mangfoldsprisen.

De ansatte kan også få hjelp til praktisk ting i hverdagen som bolig, barnehage, bank og helse. Virksomheten tilbyr også språkkurs i samarbeid med kommunen og tilbud om videre opplæring. Virksomheten fokk ros for å ta en utvidet rolle som arbeidsgiver og en viktig rolle i utvikling av lokalsamfunnet der ansatte opplever at arbeidsgiver bryr seg og legger til rette for en arbeidsplass som preges av raushet.

Totalt deles det ut seks regionale vinnere, fordelt på to kategorier. Alle de regionale vinnerne kjemper nå om å vinne den nasjonale Mangfoldsprisen. De nasjonale prisene deles ut på IMDis mangfoldskonferanse den 29. november i Oslo. Er du arbeidsgiver og ønsker å delta kan du melde deg på her; Mangfoldskonferansen, 29.november 2023 (qondor.com) Konferansen er gratis.