Prisvinnere i Bergen og Kristiansand

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) i Kristiansand og Bergens Tidende vant begge den regionale Mangfoldsprisen innen sin kategori.

Morten Sonniks fra IMDi (t.v) og juryleder Ida Christin Enebakk De Santillana (bakerst) med stolte ansatte fra SEIF.

Viktig arbeid

SEIF vant innen kategorien «små virksomheter» i region Vest- og Sør-Norge. Virksomheten er en frivillig og uavhengig organisasjon som informerer, henviser til rette instans og hjelper innvandrere og flyktninger med problemløsning på en lang rekke områder.

– SEIF gjør et svært viktig arbeid for innvandrerbefolkningen, og benytter i dette arbeidet de ansattes interkulturelle kompetanse på svært god måte, sa juryleder Ida Christin Enebakk De Santillana fra Rogaland fylkeskommune.

Juryleder sa også at de ansatte er forbilder for kvinner med innvandrerbakgrunn og de profilerer ressursene som ligger i mangfoldet og vektla at skeive med innvandrerbakgrunn også løftes frem positivt.

Fremmer mangfold

Bergens Tidendes (BT) sjefsredaktør Frøy Gulbrandsen og journalist Osama Shaheen mottok den regionale Mangfoldsprisen på vegne av Bergens Tidende. De vant innen kategorien «mellomstore og store virksomheter» i region Vest- og Sør-Norge. Juryleder Ida Enebakk De Santillana og IMDis Morten Sonniks overrakte prisen.

BT fikk prisen for sin innsats for å fremme etnisk mangfold og bruke innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Juryen mener BT har jobbet bevisst og målrettet for å få inn journalister med innvandrerbakgrunn ved blant annet å tilby språkmentor til deltakere i traineeordning for å overkomme mulige språkbarrierer.

– Det systematiske arbeidet BT har gjort for å fremme mangfold i egen virksomhet viser at målrettet arbeid nytter og kan få ringvirkninger også ut over egen virksomhet, sa juryleder Enebakk De Santillana.

BTs sjefsredaktør var svært glad for at avishuset mottok prisen.

-Dette er en pris til oss alle. Å se og å bruke forskjellene er en styrke i journalistikken. Det vi har gjort er langt fra nok, men prisen er en inspirasjon til videre arbeid, sa Frøy Gulbrandsen.

Det har nå blitt kåret totalt seks regionale vinnere; Strawberry og Norsk barnebokinstitutt i region Øst-Norge, VSK Fiskeredskaper og Clarion Hotel The Edge i region Nord- og Midt-Norge og SEIF Kristiansand og Bergens Tidende i Region Vest- og Sør-Norge. De nasjonale prisene deles den 29. november i Oslo som en del av Manfoldskonferansen, som arrangeres av IMDi.