Norsk Barnebokinstitutt vant Mangfoldsprisen

Norsk barnebokinstitutt er kåret til vinner av Mangfoldsprisen i kategorien små virksomheter i region Øst-Norge. Prisen ble delt ut 31. oktober under en mottakelse i instituttets lokaler.

Utredningsleder, Morten Sonniks, fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og juryleder, Taban Borhan, fra Viken fylkeskommune var tilstede og overrakte blomster, diplom og Mangfoldsprisens statuett. Juryleder sa i talen sin at vinneren ikke bare har skapt ord i bøker, men også handling i litteratur verdenen.

– Deres engasjement for å fremme mangfold gjennom rekruttering og synliggjøring viser vei for oss alle. I dag er de ikke bare en institusjon, men en kilde til inspirasjon, og de minner oss om at mangfold i litteratur beriker sjelene til våre yngste lesere, sa Borhan.

Nisrin Maktabi-Barkouki mottok prisen på vegne av instituttet. Hun sa at det er ære å i det hele tatt ha blitt nominert til Mangfoldsprisen, og helt fantastisk å være vinneren av den blant så mange andre gode konkurrenter.

– Det er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort på instituttet med å aktivt jobbe med å gjøre mangfold til en naturlig integrert del av våre kjerneverdier, sa Maktabi-Barkouki. Hun mente også at prisen også viser en av litteraturens mange verdier:

– I litteraturen møtes fortellingene, historiene og skjebnene uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn, funksjonsevne, legning eller språk. Det er derfor naturlig at vår ansattgruppe er sammensatt slik den er.

Juryens begrunnelse

Norsk barnebokinstitutt har imponert juryen med sitt engasjement for et mangfoldig samfunn. De har en mangfoldstrategi for rekruttering av ansatte og studenter. De synliggjør i stillingsannonser at de ønsker mangfold og gjør et grundig arbeid under intervjuene ved ansettelser. I dag har fire av de 15 fast ansatte innvandrerbakgrunn.

Norsk barnebokinstitutt ble stiftet i 1979. Instituttet utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, bygger opp kunstnerisk utviklingsarbeid, tilbyr kurs og utdanninger i barne- og ungdomslitteratur, arrangerer åpne seminarer og har en utstrakt formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. Instituttet brukes særlig aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. De tilbyr også forsker- og lesesalsplasser, og har blant annet øremerkede stipendplasser og skrivekurs for ikke-europeiske studenter.

Instituttet er svært opptatt av at det flerkulturelle skal gjenspeile seg i litteraturen, og bidrar til at barn med innvandrerbakgrunn kjenner seg igjen i bøker som gis ut. Juryen mener at det er viktig med flerspråklighet i barnebøkene.

Totalt deles det ut seks regionale vinnere, fordelt på to kategorier. Alle de regionale vinnerne kjemper nå om å vinne den nasjonale Mangfoldsprisen. De nasjonale prisene deles ut på IMDis mangfoldskonferanse den 29. november i Oslo. Er du arbeidsgiver og ønsker å delta kan du melde deg på her; Mangfoldskonferansen, 29.november 2023 (qondor.com) Konferansen er gratis.