Natre Vinduer er Årets Mangfoldsvirksomhet 2022

Vindusprodusenten Natre Vinduer på Hemnes i Nordland vant hedersprisen Årets mangfoldsvirksomhet på IMDIs mangfoldskonferanse 1. desember. Vinneren roses av Libe Rieber-Mohn, direktør i integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), for å ta bevisste valg for å normalisere forskjeller og skape inkludering og toleranse på arbeidsplassen.

Director Operations, Kjetil Gjerdalen, holder takketale etter at Natre Vinduer ble kåret til Årets Mangfoldsvirksomhet

-Natre Vinduer på Hemnes velger bevisst å benytte seg av innvandreres kompetanse og gi karrieremuligheter. Det er god utnyttelse av ressurser for den enkelte og for det norske samfunnet, sier Rieber-Mohn.

Blant lederne på Natre Vinduer har halvparten innvandrerbakgrunn. Virksomheten tilbyr norskkurs, men legger også til rette for at ansatte får instruksjoner på forskjellige språk. Informasjonsmøter gjennomføres på norsk og engelsk, noe som bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Virksomheten hjelper også overkvalifiserte ansatte med videre karrieremuligheter internt eller hos andre arbeidsgivere.

– Vi bor på en forblåst odde i Nord-Norge med 1500 mennesker. Men på arbeidsplassen har vi 23 forskjellige nasjoner. Mangfold er noe vi har jobbet med lenge og det betyr utrolig mye for oss, både på kulturelt- og profesjonelt nivå. Så det å få en slik anerkjennelse, er veldig stas og er en stor inspirasjon til å fortsette det arbeidet, sier fabrikksjef hos Natre Vinduer på Hemnes, Hans-Petter Skjæran.

Inkluderende arbeidsliv

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og ble i dag delt ut av statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nancy Hertz. Det ble utdelt én nasjonal pris per virksomhetskategori (én for små virksomheter og én for mellomstore og store virksomheter) samt prisen Årets mangfoldsvirksomhet, til én av de to vinnerne. 

-Det norske arbeidsmarkedet er tilsynelatende åpent og inkluderende og preget av høy generell arbeidsdeltakelse. Samtidig viser flere studier at personer med innvandrerbakgrunn har større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, få brukt egen kompetanse og avansere i en relevant jobb. Særlig synlige minoriteter, sliter med å vinne gjennom i rekrutteringsprosesser til tross for at de er kvalifiserte. Mangfoldsprisen er en viktig utmerkelse til de som velger å gå foran i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.

Vinner av kategorien små virksomheter

Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune vant  Mangfoldsprisen i kategorien små virksomheter. Vinneren roses av Libe Rieber-Mohn for å jobbe både bevisst og med hjertet for å skape mangfold på arbeidsplassen. 

Avdelingsleder, Rasa Bartasiuniene, ved Andebu bo og behandlingssenter på vei til scenen for å motta Mangfoldsprisen.

Juryen begrunner seieren blant annet med at virksomheten bevisst ikke lar mangel på perfekte norskkunnskaper være til hinder for å komme i jobb. Den fremhever også at virksomhetens arbeid med å gi personer med innvandrerbakgrunn mulighet til å komme inn i arbeidslivet og få brukt sin kompetanse, starter allerede i utlysningsteksten for ledige stillinger.  

– Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter representerer en sektor som har en høy andel innvandrere sammenliknet med andre sektorer og behovet for arbeidskraft i sektoren er økende. Vinneren jobber systematisk med å bruke innvandreres kapasitet og kompetanse, og er bevis på at selv små virksomheter kan utgjøre en forskjell og være et forbilde for andre, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.