Matbørsen AS ble kåret til «Årets mangfoldsvirksomhet»

Først ble det gull innen kategorien «mellomstore/store virksomheter» og deretter gikk virksomheten helt til topps og vant hedersprisen «Årets mangfoldsvirksomhet».

Nesten halvparten av de totalt 230 ansatte har bakgrunn fra 26 ulike land og Matbørsen, som produserer til dagligvare -og storhusholdningsmarkedet, kan vise til mangfold både i ledelsen og blant de ansatte. Det er en virksomhet som også tilbyr praksisplasser og arbeidstrening i et tett samarbeid med Føniks og NAV. – Gratulerer til Matbørsen Stokke! Dere viser virkelig hvilken kompetanse og verdi som ligger i mangfold, og hva norsk arbeids- og næringsliv kan få ut av en bevisst satsing. Jeg håper og tror dere vil inspirerer andre bedrifter, sier kunnskaps -og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Mangfoldsprisen er regjeringens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Både store og små virksomheter kan bli nominert til prisen, og alle kan nominere arbeidsgivere de mener utmerker seg i mangfoldsarbeidet. Prisen går til ledere og ansatte som vet og viser at det som gjør oss ulike også gjør oss sterkere sammen.

– Et stabilt fotfeste i arbeidslivet er en viktig forutsetning for at mennesker med innvandrerbakgrunn skal lykkes i Norge. Gjennom Mangfoldsprisen ønsker regjeringen å motivere arbeidsgivere til økt bevissthet om verdien av mangfold og ulik bakgrunn som ressurs for virksomheten, sier Sanner.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mottok over 350 forslag til prisvinnere. 6 regionale juryer, ledet av IMDI, har hatt jobben med å velge ut 12 regionale vinnere, fordelt på to kategorier; små virksomheter og mellomstore/store virksomheter.

–Det er mange gode mangfoldsbedrifter, og konkurransen har vært hard. De seks virksomhetene som nå har pallplass, viser vei inn i et moderne og inkluderende norsk arbeidsliv. Vår velferdsmodell er avhengig av at kompetansen og ressursene til den enkelte blir tatt i bruk, sier direktør for Integrerings-og mangfoldsdirektoratet Halwan Ibrahim.

– Fortsatt er det vanskelig for mange innvandrere å komme inn i jobb. Står man utenfor arbeidslivet, står man ofte også utenfor andre fellesskap. Heldigvis er det mange virksomheter som tenker annerledes, og som ansetter folk på tvers av bakgrunn, språk og nasjonalitet fordi de ser at det gir en ekstra verdi for virksomheten. Derfor er Mangfoldsprisen viktig, avslutter kunnskaps -og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Innen kategorien små virksomheter var det Septer AS fra Brumunddal som gikk av med seieren. Septer AS, som selger juridiske tjenester, har 5 ansatte hvorav 3 ansatte har innvandrerbakgrunn. Mangfoldsprisens nasjonale jury vektla blant annet hvordan Septer AS har ansatt høyt utdannede innvandrere og funnet måter å bruke deres unike kompetanse til å bevege seg inn i nye forretningsområder og nye markeder, utover Norges grenser.

Prisvinnere 2019

Årets mangfoldsvirksomhet 2019: Matbørsen

Små virksomheter:

Gull: Septer AS, Brumunddal

Sølv: Tomma rensefisk AS, Tomma

Bronse: A. Våge AS, Volda

Mellomstore og store virksomheter:

Gull: Matbørsen AS, Stokke

Sølv: Brødrene AA AS, Hyen

Bronse: Stormberg AS, Kristiansand