Mangfold lønner seg på bunnlinjen

I Nordic Choice Hotels arbeides det aktivt med å øke mangfoldet på alle nivåer. I følge Petter Stordalen sitter mangfold i virksomhetens ryggrad.

Petter Stordalen

Hva var det som fikk Nordic Choice Hotels til å begynne å jobbe strategisk med etnisk mangfold?

For oss er det først og fremst et verdispørsmål, og en viktig del av vårt samfunnsansvar. En bonus er at mangfold i tillegg gjør oss konkurransedyktige, det lønner seg på bunnlinjen og bidrar til å gjøre Nordic Choice Hotels til en attraktiv arbeidsplass. I hotell- og reiselivsbransjen utgjør ulike nasjonaliteter en stor andel av våre gjester, som igjen fører til at mangfold er helt naturlig for oss. Ulike nasjonaliteter binder land, kulturer og mennesker sammen – og bidrar til innsikt og kunnskap fra forskjellige ståsteder, som igjen er berikende for oss alle!

Hva måtte gjøres internt i virksomheten for å komme dit dere er i dag?

Det handler mye om det vi sier og gjør, både internt og eksternt. Vi er utrolig stolte av Talentjakten, der vi rekrutterer ut i fra hvem du er som person, og ikke etter hva som står på CVen din, eller hvorvidt du heter Muhammed eller Marte. Vi tilbyr praksisplasser, blant annet gjennom Ringer i Vannet i samarbeid med NHO, og har også prosjekter med blant annet NAV, Røde Kors, Arbetsförmedlingen og Samhall. Vårt engasjement for Pride i hele Norden er også en viktig del av mangfoldsarbeidet vårt, og noe mange av våre ansatte er ivrige bidragsytere til. Mangfold sitter med andre ord i ryggraden vår. Og det er kanskje ikke så rart når vår bransje har utallige stillinger der ulike oppgaver skal løses og utføres. Det fører igjen til at vi har et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn som jobber hos oss. Det holder for eksempel i massevis at du kan kommunisere på engelsk i en del av jobbene. Og det er en stor fordel at du kan mange språk når du jobber i resepsjonen, men du trenger ikke nødvendigvis å kunne norsk eller et annet nordisk språk flytende.

Hva har vært mest utfordrende?

Vi har sett mulighetene hele veien. Helt ærlig, så ser jeg ingen utfordringer ved å satse på mangfold når det både gir bedre kultur på arbeidsplassen og bedre resultater for selskapet. Og jeg har personlig en grunnleggende tro på mangfold i alle deler av samfunnet.

Du har vært tydelig på at det er lønnsomt å ha et etnisk mangfold. Hvorfor tror du det fortsatt er så mange virksomheter som fortsatt ikke har et bevisst eller strategisk forhold til det hvis det er lønnsomt?

Det er tusenkronersspørsmålet. Jeg synes det er veldig rart. Jeg tror og håper situasjonen er annerledes om ti-tjue år. Jeg kan bare snakke for de erfaringene vi har gjort, og for oss har det vært utelukkende positivt å satse på mangfold i alle ledd av organisasjonene vår.

Dere jobber i hotellbransjen og kundene deres utgjør et etnisk mangfold. Det kan for mange derfor være lettere å se verdien av å ha et etnisk mangfold blant de ansatte, sammenliknet med en del andre bransjer. Men er det noe du vil trekke frem som virksomheter bør tenke på når det kommer til etnisk mangfold, uavhengig av bransje?

Den som mest presis har sagt noe om dette er Morten T. Hansen, professor ved University of California, Berkeley. Gjennom forskning har han og kollegaer vist at nettoresultatene til selskaper som satser på mangfold i ledelsen vokser. I Nordic Choice har 40 prosent ikke-vestlig bakgrunn og 65 prosent av avdelingslederne er kvinner. Mennesker med ulike oppfatninger og ulik bakgrunn gir bedre resultater på alle plan, og gjør at beslutninger blir tatt på et mye bredere og solid grunnlag.

Er det et forbedringspotensial hos Nordic Choice Hotels når det kommer til etnisk mangfold?

Selvfølgelig! Vi må aldri slå oss til ro med å tro at vi er bra nok og gjør nok. Vi må hele tiden se etter utviklingspotensiale og muligheter. Da gjelder det både å lytte internt gjennom å høre på innspill fra hele organisasjonen, og eksternt gjennom å lære av andre bedrifter som har gjort smarte grep som vi kan bruke i Nordic Choice.

Hva er dine råd og tips til virksomheter som ønsker å bli bedre på etnisk mangfold?

Man må rett og slett handle! Ta et valg og gjennomføre det. Vi tok et aktivt valg for mange år siden. Vi valgte mangfold og annerledeshet, fordi mennesker med ulik kompetanse, erfaring, religion og språk bidrar til å skape en hyggeligere og morsommere hverdag på hotellene og bedre gjesteopplevelser. Jeg tror de færreste vil angre om de følger etter.