Lydgulvsystemer er årets Mangfoldsvirksomhet 2020

Gulventreprenøren fra Lunner vant i dag hedersprisen årets mangfoldsvirksomhet på regjeringens integreringskonferanse. Øst politidistrikt i Sarpsborg måtte se seg slått på målstreken.

Mohamad Alhaif er fra Syria og jobber som gulvlegger i Lydgulvsystemer AS

– Lydgulvsystemer viser hvordan man kan skape godt samhold og faglig fellesskap i et mangfoldig arbeidsmiljø. De har møtt utfordringer, men har lykkes med å skape en lønnsom og mangfoldig virksomhet. Jeg vil gratulere så mye, sier kunnskaps-og integreringsminister Guri Melby.

Daglig leder i Lydgulvsystemer, Kristian Mellem, sier det er stort å vinne prisen.

– Som gründer er man opptatt av å bygge en lønnsom virksomhet som vokser, men vi er også opptatt av å bygge menneskene som jobber her. Denne prisen betyr at vi også har lykkes med det, sier han.

– Et stabilt fotfeste i arbeidslivet er en viktig forutsetning for at mennesker med innvandrerbakgrunn skal lykkes i Norge. Gjennom Mangfoldsprisen ønsker regjeringen å motivere arbeidsgivere til økt bevissthet om verdien av mangfold og ulik bakgrunn som ressurs, sier Melby.

Jobben årets mangfoldsvirksomhet, og alle de andre prisvinnerne gjør, er viktig for at innvandrere og deres familier skal lykkes med å bli en integrert del av det norske samfunnet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har mottatt over 318 forslag til prisvinnere og har ledet nominasjonsprosessen. Seks regionale juryer har valgt ut 12 regionale vinnere, fordelt på to kategorier; små virksomheter og mellomstore/store virksomheter.

Prisvinneren har hatt en kraftig vekst de siste fem årene og har i dag 14 ansatte fra land som Syria, Iran, Sør-Afrika og Polen. Mellem er overbevist om at et større etnisk mangfold på arbeidsplassen gir dem et konkurransefortrinn og at det er en av årsakene til de siste årenes suksess.

– Dessverre er det slik at det for mange innvandrere er vanskelig å komme inn i jobb. Står man utenfor arbeidslivet, står man ofte også utenfor andre fellesskap. Heldigvis finnes det virksomheter der ute som tenker annerledes, og som ansetter folk på tvers av bakgrunn, språk og nasjonalitet. Derfor er Mangfoldsprisen viktig, avslutter kunnskaps -og integreringsminister Guri Melby.

Nasjonale prisvinnere

I tillegg til å vinne hedersprisen årets mangfoldsvirksomhet, vant virksomheten gull innen kategorien små virksomheter. Sølv gikk til Café Vintage i Sandefjord. Deres arbeid med innvandrerkvinner med lave eller ingen kvalifikasjoner, en gruppe som i utgangspunktet har svake forutsetninger i arbeidsmarkedet, ble vektlagt av juryen. Averøy Regnskapslag fra Averøy fikk bronse for å ansette innvandrere med høy kompetanse i sentrale og betrodde stillenger innen virksomhetens kjerneområder.

Innen kategorien mellomstore og store virksomheter var det Øst politidistrikt i Sarpsborg som stakk av med gullet. Juryens begrunnelse viste til at virksomheten tar sitt samfunnsansvar på alvor og jobber aktivt for et mangfold på arbeidsplassen. Videre mente juryen at deres fokus på at ansatte skal gjenspeile samfunnet gjør at de fremstår som en viktig rollemodell.

Sølv gikk til Hennig Olsen is i Kristiansand mens bronse gikk til New Normals Group i Skien. Juryen gav sølvvinneren applaus for den langvarige og målbevisste innsats for integrering av innvandrere i arbeidslivet. De mente også at Hennig Olsen er sitt samfunnsansvar bevisst ved å aktivt ansette mennesker med innvandrerbakgrunn og gi dem muligheter for kompetanseheving. Bronsevinneren fra Skien fikk blant annet skryt av juryen for at de i en bransje som tradisjonelt sett har vært underrepresentert når det kommer til ansatte med innvandrerbakgrunn, viser virksomheten vei for strategisk bruk av mangfoldet.