Hvilken virksomhet er Norges beste på etnisk mangfold?

Ferske tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at ledere flest er positive til å ha en nær kollega med innvandrerbakgrunn. Nå er jakten i gang for å finne gode kandidater til å vinne statens utmerkelse «Mangfoldsprisen 2020».

For Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) handler det om å løfte fram virksomheter som ser verdien av å ha ansatte med ulik bakgrunn, i møte med et tøffere arbeidsmarked.

– I en globalisert verden er nettopp kunnskap om ulike språk og kulturer en viktig kompetanse. Men da må vi både se og utnytte potensialet. Vi må ha ledere som er opptatt av det. Her har Norge fortsatt en vei å gå. Derfor er det viktig å hedre de som faktisk klarer det, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby.

– Vi deler ut prisen til virksomheter og bedrifter over hele landet som viser hvordan mangfold styrker norsk arbeidsliv. Forskning viser at virksomheter som har ansatte med ulik bakgrunn ofte har høyere lønnsomhet og bedre trivsel, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. Derfor vil IMDi heie fram gode initiativ og virksomheter som får dette til i praksis.

Alle kan nominere

Nå håper IMDi på mange nominasjoner til verdige vinnere av årets mangfoldsvirksomhet. I fjor var det mer enn 350 nominerte.

I første omgang ser direktoratet etter regionale kandidater som fortjener heder og ære i sin del av landet. Mangfoldsprisen deles ut i alle fylker, i kategoriene små virksomheter og mellomstore- og store virksomheter. De regionale vinnerne går videre til å konkurrere om å vinne nasjonale priser.

– Vi vet at det finnes både store og små virksomheter som setter gode ideer ut i livet eller tar enkle grep for å lykkes med å rekruttere og beholde ansatte med innvandrerbakgrunn. Nå vil vi løfte disse fram, sier Rieber-Mohn.

Hun får støtte av Marit Warncke, administrerende direktør for Bergen Næringsråd og juryleder for Mangfoldsprisens Region Vest. Hun håper på rekordmange forslag i år:

– Vi håper at alle som jobber et sted, eller kjenner til en arbeidsplass, som rekrutterer bredt, har gode opplæringsprogrammer, tilbyr norskopplæring eller gjør andre ting for å fremme etnisk mangfold i arbeidslivet, tar kontakt, sier jurylederen.

Nominasjon av kandidater skjer digitalt på mangfoldsprisen.no. De regionale prisutdelingene finner sted i august, mens de nasjonale prisene deles ut av kunnskaps -og integreringsministeren på Regjeringens integreringskonferanse den 14. september.