Mangfoldsprisen er viktig

Undersøkelser viser at hele 80 prosent av arbeidsgivere ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Prisen er viktig fordi mange innvandrere opplever diskriminering og forskjellsbehandling i arbeidslivet.

En levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn viser at hele 21 prosent av de som deltok i undersøkelsen har opplevd forskjellsbehandling på jobb (SSB: Levekår blant innvandrere i Norge 2016).

Undersøkelser viser også at innvandrere blir diskriminert i ansettelsesprosesser. For eksempel reduseres sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju med 25 prosent dersom man har et navn som signaliserer etnisk minoritetsbakgrunn*.

Dette er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med og vi bruker derfor Mangfoldsprisen til å vise frem offentlige og private virksomheter som blant annet har klart å skape positive ringvirkninger og økt verdi ved å ta i bruk innvandreres kompetanse på arbeidsplassen.

Dette ønsker vi også å få frem i kampanjen «Lik å være ulik». Undersøkelser viser nemlig at hele 80 prosent av arbeidsgivere ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur** og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der***.

*Midtbøen & Rogstad (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Institutt for samfunnsforskning
**Cubiks (2013). Cubiks international survey on job and cultural fit. Survey, UK: Cubiks.
*** Saville & Holdsworth (1997). Selection interviewing skills. Course Notes. Saville & Holdsworth.