Derfor vet vi at mangfold er lønnsomt

Mangfold i bedrifter og organisasjoner handler om ulikheter. Det kan være ulikhet i måten vi oppfatter problemer og hvordan vi finner løsninger på problemene. Det kan være ulikhet i væremåte og arbeidsform, i læremåte, lederstil og mye mer. Forskningen viser oss at det er sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet.

Bilde av bro

Mangfold handler om menneskene i organisasjonen, om det som gjør oss ulike og det som samler oss. Vi er ulike på grunn av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnivå, kjønnsuttrykk og -identitet, og seksuell orientering. Vi er ulike på grunn av familiebakgrunn, faglig bakgrunn, livserfaring og arbeidserfaring.

Det er i spenningsfeltet mellom våre ulikheter at det ligger et potensial for merverdi, og det er her mangfoldet kan bli lønnsomt. Etnisk mangfold er en del av dette bildet. Lønnsomhet og merverdi kommer likevel ikke automatisk i mangfoldige virksomheter. Det kreves ledelse som på den ene siden inkluderer og samler ulikhetene, og på den andre siden bruker mulighetene i disse ulikhetene.

Med lønnsomhet tenker vi mer enn bare økt avkastning og inntjening for bedriften. Lønnsomhet er også fornøyde kunder, brukere og medarbeidere. Det er lavere sykefravær og økt omstillingsevne og tilpasningsdyktighet. Lønnsomhet er økt konkurransekraft, og forbedret omdømme. Lønnsomhet er bærekraftighet. Det betyr også at lønnsomheten er minst like viktig for offentlige virksomheter som for private.

Forskningen viser oss at det er en sammenheng mellom mangfold og økt lønnsomhet. Dette gjelder etnisk mangfold spesielt. Forskningen gir oss eksempler på hvilke fordeler mangfold kan tilføre virksomheter, men enn så lenge viser den ikke så mye hvorfor eller hvordan merverdien oppstår. Dette betyr at virksomheter må prøve seg frem for å finne sin egen formel på suksess med mangfold.

Forskning på feltet

«Diversity matters», rapport fra McKinsey & Co. fra 2015:
Rapporten fra McKinsey viser at virksomheter som har mangfold basert på kjønn yter 15% bedre enn andre. Dersom virksomheten også har etnisk og kulturelt mangfold vil de yte ytterligere 35% bedre enn andre. Rapporten viser at mangfoldige virksomheter melder om økt medarbeidertilfredshet, bedre kundeforståelse, at de tar bedre beslutninger, samt at de klarer å tiltrekke seg de beste talentene.

Klikk her for å lese rapporten

«Delivering through diversity», rapport fra McKinsey & Co. fra 2018:
Dette er en oppfølger av rapporten fra 2012 og bygger på et større datagrunnlag. Her bekreftes de finansielle fordelene ved mangfold og rapporten viser også at virksomheter med mangfold i ledelsen gjør det bedre. Rapporten forteller hvordan inkluderende strategier kan styrke konkurranseevnen.

Klikk her for å lese rapporten

«Diversity Dividend – Canadas global advantage», rapport fra 2017 utgitt av Center for Internatioanl Governance Innovation, Canada:
Forskerne fant i denne rapporten at bedrifter som øker andelen innvandrere i staben med én prosent i gjennomsnitt øker inntektene med 2,4% og produktiviteten med 0,5%. I rapporten forteller mer enn 100 bedriftsledere at de var opptatt av å kunne rekruttere fra en større talentbase og mente at ulike synspunkter bidro til større kreativitet og innovasjon. Større mangfold åpnet mulighetene for å utvikle og skreddersy tjenester for en mer sammensatt kundegruppe, noe som økte kompetansen på internasjonale markeder.

Klikk her for å lese rapporten

«Mangfoldig ledelse giver højere indtjening», rapport fra 2019 utgitt av ISS Danmark:
Rapporten viser at virksomheter med mangfold i ledelsen tjener i gjennomsnitt 12,6 prosentpoeng mer enn virksomheter uten mangfold i ledelsen. Undersøkelsen bygger på data fra mer enn 300 mellomstore og store bedrifter i Danmark.

Klikk her for å lese rapporten

Arbeider din virksomhet målrettet med etnisk mangfold? Da er dere kanskje en kandidat for mangfoldsprisen! Send inn ditt forslag her.

Vil du lære mer?

Les mer om hvordan din virksomhet kan gå frem for å få ut fordelene ved mangfold her. Les også mer om hvordan mangfold bør ledes for å skape ønsket merverdi i verktøykassa her.