Den regionale Mangfoldsprisen til Strawberry

Hotellkjeden Strawberry er tildelt den regionale Mangfoldsprisen for region Øst-Norge, av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi. De vant innen kategorien mellomstore og store virksomheter. Prisen ble utdelt i en seremoni 12. oktober.  

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn (t.v), konserndirektør i Strawberry, Torgeir Silseth og juryleder Taban Borhan fra Viken fylkeskommune.

 - Årets regionale Mangfoldsprisvinnere er arbeidsgivere som ser menneskers ulike egenskaper og bakgrunner som en styrke og mulighet, mer enn en risiko, sier direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi.  

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.  

Konserndirektør Torgeir Silseth i Strawberry er stolt over å ha vunnet prisen:  

– For oss i Strawberry er mangfold og inkludering en sentral og selvsagt del av virksomheten. Vår erfaring er at det utvikler oss, og at både gjester og ansatte verdsetter at vi flagger dette høyt. Samfunnet trues ikke av mangfold, men av utenforskap, og vi i næringslivet har et ansvar både for integrering og inkludering av mennesker med ulike utfordringer, sier Silseth.  

Juryleder Taban Borhan var også tilstede, sammen med IMDi, for å dele ut prisen. Juryen begrunner seieren med blant annet hotellkjedens systematiske og bevisste arbeid med mangfold som gjennomsyrer alle nivåer, fra ledelse og nedover i organisasjonen. Juryen mener også at virksomheten tar i bruk nye arbeidsmetoder for å få flere inn i arbeidslivet og er flinke til å bruke den kompetansen ansatte med innvandrerbakgrunn har med seg.

  Med over 8000 ansatte fra 160 nasjonaliteter, hvorav over 50 prosent har innvandrerbakgrunn, viser Strawberry at mangfold ikke bare er en prioritet, men en kjerneverdi i deres organisasjon. Gjennom strategiske initiativer som mentorprogram og praktisk arbeid med integrering, har de gått langt for å inkludere en bred variasjon av mennesker i arbeidslivet, sier juryleder.