Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Både store og små virksomheter kan foreslås, og hvem som helst kan foreslå. Prisen går til ledere og ansatte som vet at det som gjør oss ulike, gjør oss sterkere sammen.

På rett hylle?

Forskningsstiftelsen Fafo har, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), sett nærmere på om mentor- og traineeprogrammer for personer med innvandrerbakgrunn har…

Les artikkel